Системата за контрол на достъпа и контрол на работното време PS Access Control е комплексно решение за управление на достъпа до офиси и служебни помещения във фирми и организации. Идентификацията на служителите се осъществява чрез безконтактни карти или друг тип идентификатори с подходяща персонализация.

Системата за контрол на достъпа и работното време PS Access Control може да бъде използвана само за контрол на работното време, само за контрол на достъпа или едновременно и за двете. По този начин отчитането на работното време на всеки служител може да се извършва паралелно с контрола на достъп.

Системата за контрол на достъпа и следене на работното време PS Access Control е отворена система, което позволява тя да бъде поетапно изграждана и развивана.

Функционалност

 • Високо надежден контрол на достъпа и контрол на работното време;
 • Интуитивен софтуер за лесна работа;
 • Възможност за дистанционно управление и отдалечен достъп;
 • Работа с неограничен брой контролери (точки за контрол на достъпа);
 • Работа с неограничен брой безконтактни идентификатори;
 • Богат набор от справки – присъстващи; отсъстващи; закъснения; отсъствия по видове причини; филтриране на събития за определен период; отработено време за предварително задени служител и период;
 • Съхраняване на информацията за всички настъпили събития;
 • Автоматично генериране на форма 76 за нуждите на ТРЗ;
 • Възможности за преизчисляване на работното време, спрямо изискванията на работодателя.

От тук можете да изтеглите презентация на софтуера в две части:

PS_Access_Control_part1

PS_Access_Control_part2

Компоненти на системата:

Управляващ софтуер PS Access Control – в базата данни / SQL базирана / се съхранява информация за записаните идентификатори, регистрация на работно време, ограничения на достъпа и регистрираните събития от системата. Информацията се извежда във вид на справки.

Kонтролери за достъп OR 114 – монтират се във всяка точка на контрол. Електронна платка-контролер, съдържаща:

 • буферна памет до 10 000 транзакции; едновременна работа с до 10 000 карти;
 • две релета (вход / изход);
 • Комуникация по TCP/IP мрежа и възможност за захранване по мрежата – PoEnternet;
 • Бърза и лесна конфигурирация на собствен IP адрес;

Входно / изходни терминали

 • Свързват се към контролерите за достъп и служат за приемане на сигнали от RFID идентификатори;
 • Съдържат антена, звукова и светлинна сигнализация;

Безконтактни идентификатори – карти, ключодържатели или стикери

 • Изработени са на основата на изключително сигурна технология за четене от разстояние;
 • Могат да бъдат персонализирани. Работят на честота 125kHz;

Изпълнителни устройства – електромагнитни насрещници, електромагнити, турникети и други