Водещ фактор за всеки бизнес е неговата сигурност. Системите за видеонаблюдение са доказано и надеждно средство. Петков Систъмс ЕООД предлага и изгражда цялостни системи за видеонаблюдение, използвайки техника на водещи в областта производители.

Компютърните системи са най-доброто средство за съхранение и организация на данни, а в последните години възможностите им за обработка на видео и аудио информация достигнаха много високо ниво, при съвсем приемливи цени. Съчетанието на тези фактори промени изцяло принципите на доскоро съществуващите традиционни средства за охрана и наблюдение, давайки им възможности, които бяха непостижими преди това. Самата същност на компютърното видеонаблюдение гарантира изключително богати функции и опции за настройка и надеждност, отлични възможности за отдалечен контрол, ниски разходи за поддръжка при експлоатацията му.

Основните компоненти за на базовата системи за видеонаблюдение са: подходяща компютърна конфигурация, определен брой охранителни камери (PAL/NTSC), изграждане на преносна среда за видео/аудио данните или използване на безжични устройства, електронна платка за дигитализация на видеосигнала, подходящ софтуерен пакет за визуализация. За изграждане и въвеждане в експлоатация на системата, може да се използва един от следните варианти:

  • Вариант 1: Връзката между компютърна система и видео камерите се осъществява посредством електронна платка, която прихваща и конвертира постъпващия аналогов видеосигнал. Софтуерът компресира видео и аудио данните и ги съхранява върху твърдия диск, съставяйки подробен отчет за всяко от регистрираните събития. Системата поддържа максимум от 16 видео и 16 аудио канала на всеки компютър с максимална производителност от 400fps (25fps за всеки от каналите). Постъпващата информация се визуализира пред оператора или отдалечения потребител в реално време. Освен записващи и възпроизвеждащи задачи, системата може да изпълнява и охранителна функция посредством осъществевянето на предварително зададените и дейности при регистрация на събитие. Например, да активира външни устройства, да изпраща e-mail или SMS съобщения, да се свързва с друга охранителна система.
  • Вариант 2: Видеонаблюдение с DVR (Digital Video Recorder). При изграждането DVR системи не са нужни толкова много компоненти, както при компютърните системи за видеонаблюдение. Един DVR може да бъде съответно с четири, осем или шестнайдесет видео канала, като към него могат да се свържат съответния брой видеокамери, поддържащи аудио запис. Твърдия диск който има всеки DVR записва постъпилата информация от видеокамерите.
  • Вариант 3: Видеонаблюдение с IP камери – системата се изгражда с NVR камери (Network Video Recorder). Този вид камери, позволява директен пренос на видеосигнала в мрежова среда. Не рядко тези устройства са наричани и „цифрови“ поради вида на изходящия сигнал. На практика всички IP камери представляват две устройства в едно: стандартна камера за видеонаблюдение и стрийминг сървър преобразуващ видеосигнала в подходящ формат за пренос по IP мрежи. Именно и това е причината цената на предлаганите на пазара IP камери да е по-висока от тази на аналоговите им еквиваленти. Това са едни от най-предпочитаните напоследък системи, поради изключително доброто качество на възпроизведените записи.