Търговски софтуер, изграждане на комплексни софтуерни решения

Софтуерните решения на Microinvest са подходящи за различни типове търговски обекти: супермаркети, магазини за хранителни стоки, складове, ресторанти, заведения за бързо храненене, кафенета, магазини за дрехи и много други. Те предлагат богата функционалност и са оптимизирани за големи натоварвания. Ако сте собственик на магазин за стоки или верига от магазини, ПОС (POS – “point of sale”) програмните продукти ще Ви помогнат при управлението на всички процеси: доставки, продажби, ревизия, рекламации, фактуриране, задаване на отстъпки и промоции, издаване и редакция на документи. Microinvest Склад Pro Ви дава възможност за работа с шаблони на документите на големите вериги, както и уникално богат набор от справки, включително и специфични само за Вашия обект. Решението управлява работата на много на брой обекти, отдалечени един от друг, чрез записване на всички операции в реално време.

Microinvest Склад Pro Light дава възможност да се задават отстъпки за различни групи артикули, както и за създаване на специални програми за лоялни клиенти. Системата може да се интегрира с видеонаблюдение, което дава допълнителна защита от злоупотреби от страна на персонала и клиентите. Всяка продажба може да бъде приключена по различен начин на плащане – в брой, с карта, с ваучер, смесено. Ние Ви предлагаме гъвкава система, с която можете да управлявате както само един обект, така и верига от магазини, заведения или ресторанти. Добавянето на нов обект в системата става бързо и лесно, без да се нарушава работата в останалите обекти.

Счетоводен и ТРЗ софтуер

Петков Систъмс ЕООД е представител на Microinvest за гр. Севлиево и региона. Благодарение на това, ние предлагаме завършен модел от софтуерни и хардуерни решения, които отговарят напълно на нуждите на всяка счетоводна  кантора. Чрез продуктите Microinvest Делта Pro и Microinvest ТРЗ Pro, няколко счетоводители  могат едновременно  да работят в една база от отдалечени места, което води до по-ефективно въвеждане на огромния документооборот  за всеки месец.  С цел опазване на търговска тайна и конфиденциалност към клиентите Ви, може да определите права на достъп за всеки един потребител. Системата работи устойчиво при изключително големи натоварвания, като едновременно с това осигурява висока степен на защита на информацията и сигнализиране при допускане на счетоводни и операторски грешки.

Програмните продукти, които  Microinvest  предлага са в  многофирмен вариант без допълнително оскъпяване, което подпомага потребителите със свободна професия да организират счетоводство и ТРЗ на неограничен брой фирми. Програмите, които предлагаме са винаги актуални спрямо нормативната уредба и сигнализират при публикуването на всяка нова версия.

Решенията обхващат всички процеси в счетоводната дейност  – издаване на фактури, водене на стоково-материални запаси и дълготрайни активи; създаване на ДДС дневници и елементите на годишните финансови отчети (ГФО); начисляване на заплати и осигуровки; оформяне на електронен архив с документи към досието на служител;  създаване на Декларация образец 1 (Д1), Декларация образец 6 (Д6), Удостоверения за пенсиониране – УП2 и УП3, Годишен отчет към НСИ; експорт на болнични към НОИ и др.